Ekoloske hale postavljene su u mnogim skolama I na mnogim sportskim terenima u visokozagadjenim gradovima.Ove hale filtriraju gotovo 100% zagadjenih materija I bakterija iz vazduha, znacajno redukujuci PM 2.5 zagadjenih cestica u vazduhu.

Kontaktirajte nas

+386 (0) 1 3601 400
Slični proizvodi