Duol d.o.o. je pridobil sofinanciranje tržne raziskave na novih tujih trgih (Švica) v letu 2019.

Duol d.o.o. je pridobil sofinanciranje tržne raziskave na novih tujih trgih (Švica) v letu 2019.

Projekt je sofinanciran v višini 4.500 EUR.

Namen operacije je povečati izvozno naravnanost podjetja in s tem internacionalizacijo poslovanja na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije S4- prednostno področje Internacionalizacija in mednarodna dimenzija

Cilj operacije je zagotoviti čim več informacij, ki nam bodo zmanjšale vstopne težave in s tem povezane nastale stroške ob vstopu na nov trg. Povečati prodajo na ciljnem trgu in hkrati izboljšati poslovni uspeh podjetja

Rezultat operacije bo izdelana tržna raziskava z naslovom: Raziskava tržnega potenciala postavitve napihljivih hal za pokritje nogometnih igrišč v Švici

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si.

Nazaj na seznam novic