Ylipainehalli / Kuplahalli

Ylipainehalli / Kuplahalli

DUOLin ylipainehalleilla on useita ainutlaatuisia etuja, kuten uusimman kangasteknologian käyttö, laatusertifikaatit sekä virallisesti testattu lämmöneristys. Käyttämämme kankaat ovat palonsuojattuja, ja päällystetty edistyksellisellä, itsepuhdistuvalla kalvolla, joka pitää kankaan puhtaana ja huoltovapaana, ja näin ollen pidentää ylipainehallin käyttöikää.

DUOLin ylipainehallit, animaatiovideo


Kuplahalli, puhallettava halli, ylipainehalli tai ilman kannattama rakenne, on yhden tai useamman ainutlaatuisen kangaskerroksen muodostama rakennelma. Halli ankkuroidaan maahan kiinni, ja siihen puhalletaan ilmaa, joka nostaa rakennelman pystyyn ja pitää sen pystyssä. Puhallinjärjestelmä huolehtii siitä, että halliin puhalletaan koko ajan riittävästi ilmaa sen pystyssä pitämiseen.

Ylipainehalli tarjoaa merkittävän muunneltavuuden ja sitä voidaan käyttää kausittain, pysyvästi tai tilapäisesti. Joustavuudestaan huolimatta, on ylipainehalli rakenteellisesti tukeva - jopa armottomissa sääolosuhteissa. DUOLin ylipainehallit rakennetaan paikallisten rakennussäännösten mukaisesti, ja ne kestävät raskaita lumikuormia, korkeita ja alhaisia lämpötiloja sekä kovia tuulia, kaikenlaisissa ympäristöissä.

Ylipainehallin toimitukseen saattaa kuulua vaihtoehtoisia varusteita, kuten ilmastointi, lisäeristys, varavoimalaitos, sekä erityisiä valaistusratkaisuja.

Avaimet käteen - periaatteella toteutetut projektit voivat olla käyttövalmiina alle 3 kuukaudessa toimitussopimuksen allekirjoittamisesta, ja ne voidaan valmistaa huomattavasti edullisimmin neliömetrihinnoin kuin mitkään muut perinteisin menetelmin toteutetut halliratkaisut.


YLEISTIETOJA DUOL-HALLEISTA


  • DUOL-kuplahalli ovat energiataloudellisia

DUOL-hallit ovat tunnettuja energiataloudellisuudestaan ympäri Eurooppaa, Venäjää ja Aasiaa. Hallirakenne ja vaadittavat materiaalit ovat DUOLin oman suunnittelun ja kehitystyön tulosta. Markkinajohtajan asema velvoittaa DUOLia pitämään lupauksistaan kiinni myös energiataloudellisuuden suhteen.

DUOL Space Dome on maailman energiataloudellisin ylipainehalli. DUOL DMS -ilmakaarirakenne myös stabilisoi koko hallia, pienentää hallin sisäisen paineen tarvetta ja edesauttaa lumen putoamista katolta. Viime talvet ovat olleet Suomessa erittäin lumisia ja DUOL-hallit ovat kestäneet nämä olosuhteet ilman suurempia ongelmia. Hallirakenteessa ei ole lumen putoamista estäviä kaapelirakenteita ja lumi pääsee esteettä valumaan hallin katolta ilman erityistoimenpiteitä.


  • DUOL -kuplahalli ovat myös paloturvallisia

Paloturvallisuus on ensisijaisen tärkeä kun puhutaan tekstiiliarkkitehtuurista ja lasten sekä nuorten harrastustiloista. Käytämme ainoastaan parhaita DIN4102/B1 -luokan materiaaleja, jotka ovat paloturvallisia. Emme koskaan käytä normien vastaisia, paloturvallisuutta heikentäviä muovifolioita.


  • DUOL -kuplahalli on turvallinen käyttää

Toiminnallisen turvallisuuden perusta on asianmukainen suunnittelu ja valmistus. Jokaisen hallin suunnittelussa otetaan huomioon paikalliset ilmasto-olosuhteet ja viranomaisvaatimukset.

Käytämme kaikessa laskennassa, sekä kestävyyden että toiminnallisten ominaisuuksien laskennassa, varmuuskertoimia merkittävästi yli normien. Täten DUOL-hallit pysyvät toimintakelpoisina myös ääriolosuhteissa. Ilmasto muuttuu koko ajan haastavammaksi ja vastaamme jo nyt myös tuleviin ilmasto-olosuhteiden haasteisiin. Halli on aina pitkäaikainen investointi.


  • DUOL-halleilla on pitkä takuu

DUOL-halleja löytyy jo yli 30 maassa. Kaikille halleille on aina järjestetty paikallinen huolto sekä maailmanlaajuiset tukipalvelut.

Polttimet, kaukolämpöjärjestelmän osat, automatiikka ja niiden osat tulevat suomalaiselta alihankkijalta – toisin sanoen kaikki sellaiset komponentit jotka saattavat tarvita säätöä/huoltoa.

Perustakuu itse hallirakenteella on 5 - 10 vuotta.  


  • DUOL-kuplahalli voidaan helposti purkaa kesäksi

On hyvin yleistä, että DUOL-halli puretaan kesäksi. Operaatioon tarvitaan hallin koosta riippuen 15 - 25 henkeä 1 - 2 päiväksi.

Hallirakenne on erittäin kestävä HF-hitsattu rakenne, jonka energiaa säästävä kerros on kiinteä osa koko hallirakennetta, eikä ole sitä riskiä että esim. sääolosuhteista johtuen ei eristekerrosta pystyttäisi asentamaan lainkaan. DUOL-hallit säilyttävät energiataloudellisuutensa koko käyttöikänsä. Purettaessa ja pystyttäessä vuosittain hallirakenteen kokonaiskäyttöikä alenee 3 - 5 vuotta, ollen kuitenkin lähes poikkeuksetta 35 + vuotta.


  • U-arvo on alhainen DUOL-halleissa

U-arvo voidaan ilmoittaa joko Eurokoodin tai Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan. Eurokoodi antaa rakenteelle paljon paremmalta näyttävän U-arvon kuin Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan laskettuna.

DUOL ilmoittaa aina U-arvon Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan ja näistä kaikista löytyy testitulokset sekä sertifikaatit.


  • DUOL-halleissa on asennettu automatiikkaa

Järjestelmä toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja sitä voidaan hallin elinkaaren aikana vapaasti muokata.

Perusjärjestelmässä voidaan syöttää vaivattomasti viikoittaiset vakiovuorot ja järjestelmähoitaa halliin automaattisesti oikea lämpötilan haluttuna aikana sekä sytyttää valot päälle halutulla tavalla ja haluttuun aikaan. Aina ei kannata pitää valaistusta täydellä teholla  vaan valaisuteho kannattaa sopeuttaa käyttötarkoituksen mukaan. Järjestelmä on kotimainen.


  • DUOL antaa myös apua suunnitteluun

Meiltä saa kaikki suunnittelupalvelut. Olemme täyden palvelun talo.